Bewegingsopvoeding

Onze school werd verschillende keren laureaat van de actie ”sportieve school” van de "Stichting Vlaamse Schoolsport”. Momenteel herdoopt tot MOEV. Wij zijn bijzonder fier op de sportieve prestaties van onze leerlingen.

Voor onze wekelijkse gymles beschikken wij over een gymzaal of kunnen wij gebruik maken van de gemeentelijke sporthal te Sint-Amands. Verder gaan onze leerlingen om de twee weken zwemmen te Bornem. Wij werken met de vernieuwde brevetten "Fred brevet". 

Onze extra sportievelingen kunnen deelnemen aan de buitenschoolse activiteiten georganiseerd op woensdagnamiddag.
We nemen ook deel aan de activiteiten tijdens de schooluren georganiseerd door MOEV.

Bewegen vinden wij heel belangrijk. Onze kleuters werken met de methode BODYMAP. 

Ons sportief klimaat zorgt voor sportieve leerlingen die weten wat deelnemen, teamgeest en inzet betekenen.
De sportactiviteiten worden meegedeeld via het communicatieplatform, de kalender op deze site en via de papieren maandkalender.