CLB

Het CLB of Centrum Leerlingenbegeleiding is een dienst die aan de leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties informatie, hulp en begeleiding biedt.

Algemene informatie vindt u op de site www.clbkompas.be

Ouders kunnen met hen contact opnemen bij vragen over:

  • Het leren en studeren (leerproblemen, aanpak schooltaken,….)
  • De schoolloopbaan ( studiekeuze en schoolkeuze)
  • Preventieve gezondheidszorg (gezonde leefstijl, goed horen en zien, gewicht, inentingen)
  • De sociaal-emotionele ontwikkeling( faalangst, schoolmoeheid, …….)

Hun tussenkomst kan zijn :

  • Observatie van kinderen in klasverband
  • Onderzoek door middel van psychologische tests
  • Een preventief medisch onderzoek
  • Gesprekken in de school of op het CLB met leerlingen, ouders, leerkrachten, directie….
  • Deelnamen aan klasbesprekingen, oudercontacten en klassenraden
  • ……..

De diensten van het CVLB zijn kosteloos. Het CLB garandeert discreet om te gaan met verworven informatie.
Door u in te schrijven in een school sluit u automatisch aan bij een CLB.

Preventieve medische onderzoeken, maatregelen bij besmettelijke ziekten en begeleiding bij spijbelen kan u niet weigeren.

Het CLB-team bestaat uit een psycholoog op pedagoog, maatschappelijk werker, arts en verpleegkundige. Vanuit hun deskundigheid werken zij samen om bij te dragen tot het welbevinden van de leerlingen doorheen hun schoolloopbaan.

De CLB-medewerkers voor onze school:

Ankerfiguur Brigitte Saerens
Arts Kathleen Hansen

Het CLB voor onze regio heet : Het Kompas

Hoofdzetel : Vijfhoek 1 te 2800 Mechelen, Vestigingsplaats Rumst-Terhagen, Kard. Cardijnstraat 33
Tel 03/886 76 04    Fax : 03/886 12 08
rumst@clbkompas.be
www.clbkompas.be