Geschiedenis van Libos

GESCHIEDENIS VAN DE SCHOOL  
Libos is een school van Don Bosco. Wat wil dat zeggen en wie is Don Bosco?

Hij was een man die opkwam voor de zwervende jongeren op de straat die geen geld hadden of een job vonden.


Hij richtte scholen voor hen op met internaten waar ze de warmte van een thuis, de ontspanning van de vrije tijd, de degelijkheid van een technische of intellectuele vorming en de geborgenheid van het geloof konden vinden.

Zijn opvoedingsmethode kende veel succes bij de jongeren. Op 12 april 1846 kan hij zich voor het eerst vestigen in Turijn. Hij stichtte samen met Maria Mozzarello de Zusters van Don Bosco. Zij werkte in de streek van Hornese voor jonge meisjes in dezelfde geest als Don Bosco. Zo kwamen op 14 mei 1903 de eerste Zusters van Don Bosco naar Lippelo, nl. twee buitenlandse zusters en twee novicen uit Limburg.

Er werd een zondags patronaat gestart met 15 meisjes ouder dan 16 jaar (begin van de nu huidige meisjeschiro). Op 16 juni 1903 kwamen er 40 kleuters naar de school. Op 3 oktober werden er enkele klassen voor de lagere school ingehuldigd. Geleidelijk aan kwamen er steeds meer klassen bij.

In 1934 werden de laatste klassen gebouwd. De graaf en de gravin De Beughem waren van toen af de weldoeners van de school. Tot 31 augustus …… hebben de zusters de school geleid in de geest van Don Bosco. Nu nog draagt de school de figuur van don Bosco mee en worden de leerlingen opgevoed in zijn geest.