Leerlingbegeleiding

Onze zorgwerking wordt gedragen door het hele team. Samen denken we na over de "zin in leren, zin in leven" bij elk kind van onze katholieke, landelijke school. 

Een kind kan pas tot leren komen als zijn persoon voldoende ontwikkeld is. Als school trachten we de harmonie tussen persoon en cultuur te bewaren door kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden, vanuit de visie van een katholieke dialoogschool en met het nieuwe leerplan "Zin in leven, zin in leren" als maatstaf. Het leren en ontwikkelen gebeurt steeds in interactie met elkaar, met de leerkracht, met de ouders. 

De leerkracht is de grote spilfiguur in onze basiszorg. Zij bepalen hun focus, volgen de ontwikkelstappen, maken gepaste onderwijsarrangementen, zoeken naar aanpassingen en formuleren zorgvragen. 

Een uitbreiding van zorg is mogelijk wanneer de onderwijsbehoeften van het kind ruimer bekeken moeten worden. Samenwerking en open communicatie met ouders, leerkracht, zorgcoördinator, CLB en externen is dan van groot belang. 

Een volgende stap naar flexibele leerwegen kan ervoor zorgen dat het kind op eigen tempo de gewenste leeruitkomsten kan bereiken. 

 

Op deze manier werken wij samen aan de ontwikkeling van elke lerende, steeds met respect en aandacht voor de totale persoon. 

 

Onze zorgcoördinator is Caroline Scheers.
Zij is op dinsdag en vrijdag op onze school aanwezig en is steeds te bereiken op zorgklas@libos.be