Oudercomité

Onze school heeft een actief werkend oudercomité. Het is een ploeg enthousiaste ouders die in samenspraak met de school activiteiten organiseert om de school financieel te ondersteunen. Op die manier draagt dit comité bij tot de ontplooiing en ontwikkeling van de leerlingen. 

Maandelijks vergadert men op school om er de ondersteuning concreet uit te werken en er activieiten aan te koppelen. Dit gaat van wafels verkopen tot organiseren van een vertelwandeling. 

Heeft u zin om deel uit te maken van dit team? Neem dan contact op met de voorzitter, Peter De Clercq, via oclibos@hotmail.com .
Uw inbreng wordt van harte  geapprecieerd.