Schoolbestuur

Benaming: Sint-Jan Berchmansinstituut vzw  
   
   
     
Maatschappelijke zetel: Schuttershofstraat 17  
  2870 Puurs-Sint-Amands  
Verantwoordelijke : Ivo Marnef  
Directie Dominique Vandewiele  
  Vrije Basisschool Libos
Lippelodorp 48
2890 Lippelo
 
     
Leden van het schoolbestuur - basisteam Tamara Smets Lippelo
  Pieter De Bruyn Lippelo
  Erwin Geeraerts Lippelo
     
     

Deze mensen zijn de eindverantwoordelijken voor het schoolgebeuren. Om het schoolgebeuren degelijk uit te bouwen doen zij beroep op de eigen begeleiding via competente mensen of volgen daarvoor geplande informatievergaderingen vanuit de Centrale Raad of Bisschoppelijke organisaties.