Voor-en naschoolse opvang

De gemeente Puurs-Sint-Amands werkt samen met Landelijke Kinderopvang vzw.

De buitenschoolse kinderopvang Stekelbees voorziet opvang voor kleuters en lagere schoolkinderen. 
Stekelbees is sinds 1 september 2018 ondergebracht in onze school, Lippelodorp 48 te Lippelo.  Dat maakt het voor de kinderen extra gemakkelijk. Ze blijven in hun vertrouwde omgeving en kunnen genieten van onze speelplaats en grote speeltuin.
Op deze manier worden de ruimtes van onze refter ook benut na schooltijd. 

 

OPENINGSUREN:

Tijdens het schooljaar

Van 7u00 tot 8u15 ( moment dat opvang op school gebeurt door de leerkrachten ).
Van einde schooltijd tot 18u30.

Vakanties en snipperdagen

Van 7u tot 18u30 in één van volgende drie vestigingen:
- Stekelbees Sint-Amands, Hekkestraat 24/A
- Stekelbees Oppuurs, Kattestraat 45
- Stekelbees Lippelo, Lippelodorp 48

Vooraf inschrijven is hiervoor vereist. 

Inschrijvingen en verdere info:
Bij de verantwoordelijke van Landelijke Kinderopvang - Stekelbees:

052/21 97 04
LKsintamands@landelijkekinderopvang.be